Ακριβες σκορ

2010-12-12 17:03

Αστέρας Τρίπ. - Παναθηναϊκός         0 - 2        6,20      0 - 3       13,50